Nyheter

WBS – Ny hostingverksamhet i koncernen

Postat den 15 februari, 2021

Den 15:e februari förvärvade Diagonal Förlags AB hostingbolaget WBS Webbhotell AB.

WBS är ett starkt tillskott till koncernen med tonvikt på domänhandel under varumärket domanregister.se.
Förutom domäner tillhandahålls webbhotell under namnet Inviso webbhotell samt utskick av SMS via webbgränssnitt eller API på SmartSMS.nu.

Postat den 15 februari, 2021

Nytillskott till Yamitos hostingverksamhet

Postat den 7 december, 2020

Den 7:e december förvärvade Yamito AB c:a 700 hostingkunder från Broadview AB.

Postat den 7 december, 2020

Sarrasso AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 17 april, 2020

Den 2:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Sarrasso AB.

Sarrasso har under nästan 30 år utvecklat och skräddarsytt besöksinformation-reklam och vägvisning i samarbete med kommuner, företagsgrupper och lokala näringsidkare och är idag ledande i Sverige på informationstavlor för företags- och industriområden. Sarrassos verksamhet kompletterar Diagonals övriga verksamhet, med produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, studentkartor och informationstavlor, mycket väl.

Sarrasso AB bidrar till koncernens omsättning med c:a 9 miljoner kr.

Postat den 17 april, 2020

Norrländsk kartverksamhet förvärvad

Postat den 17 januari, 2020

Den 16:e Januari förvärvade Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB verksamheterna inom tryckta besöks- och turistkartor som tidigare drevs av PR Rit & Reklam AB samt Dig Maps AB i Boden.

Verksamheterna kommer fortsättningsvis att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.

Vi är mycket stolta att Diagonal Förlags AB genom sina dotterbolag, inom segmentet turist- och besökskartor, nu samarbetar med ett stort antal kommuner i hela Sverige med produkter från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Postat den 17 januari, 2020

Två nya kartverksamheter förvärvade

Postat den 19 december, 2019

Den 11:e December & den 18 December så har Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Kartbolaget i mellansverige HB’s respektive KartPartner HB’s kartverksamheter.
Bolagens verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.
I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.

Postat den 19 december, 2019

Inceptum Media AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 26 april, 2019

Den 24:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Inceptum Media AB. Inceptum har sedan drygt 20 år levererat informationsprodukter så som informationstavlor på flygplatser, järnvägsstationer och resecentrum, Infartstavlor samt tryckta besökskartor. Tillskottet till koncernen förankrar Diagonals ställning som ledande inom produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, studentkartor och informationstavlor åt Sveriges kommuner.

Inceptum Media AB bidrar till koncernens omsättning med c:a 10 miljoner kr.

Postat den 26 april, 2019

Tidningshuset Storstadspress AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 20 december, 2017

Den 20:e december förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Tidningshuset Storstadspress AB.
I samarbete med c:a 70 kommuner ger Tidningshuset Storstadspress ut tidningen NYinflyttad samt NYiSTAN. Dessa distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade i kommunen.
Förvärvet befäster ytterligare Diagonals ställning som den trygga partnern till Sveriges kommuner inom tryckt media med produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, studentkartor och informationstavlor.
Tidningshuset Storstadspress bidrar till koncernens omsättning med c:a 12 miljoner kr vilken efter förvärvet uppgår till c:a 70 miljoner kr.

Postat den 20 december, 2017

Visit Medias Kartverksamhet förvärvad

Postat den 5 december, 2017

Diagonal Förlags AB har den 4:e december genom sitt dotterbolag Expohuset Media AB förvärvat Visit Media Scandinavia AB:s kartverksamhet.
Visit Medias verksamhet inom tryckta besökskartor, guider och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Expohuset Media AB under Expohuset namn.

Postat den 5 december, 2017

Infab’s kartverksamhet förvärvad

Postat den 12 september, 2017

Diagonal Förlags AB har den 11:e september genom sitt dotterbolag Expohuset Media AB förvärvat Infab Kommunikation AB:s kartverksamhet.
Infabs verksamhet inom tryckta besökskartor, guider och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Expohuset Media AB under Expohuset namn.
I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.

Postat den 12 september, 2017

Invisions verksamhet förvärvad

Postat den 14 juli, 2017

Diagonal Förlags AB har den 7:e Juli genom sitt dotterbolag Butiksmedia Sverige AB förvärvat Invision Media Group AB:s verksamhet.
Invisions verksamhet inom varuavskiljare kommer att opereras av Butikmedia Sverige AB.

Postat den 14 juli, 2017