Nyheter

WebDivision – Ny SEO byrå till koncernen

Den 1:e mars förvärvade Diagonal SEO-byrån WebDivision AB i Nässjö. Företaget har 7 anställda och har sedan 2007 varit specialiserade på sökmotoroptimering och hjälpt främst små och medelstora företag att förbättra sin synbarhet på Google. WebDivision kommer att komplettera vårt tidigare förvärv av CMS genom att vi nu kan erbjuda både nya och gamla kunder … Läs mer

CMS – Ny webbyrå i koncernen

Den 21 november förvärvades verksamheten i CMS och placerades i dotterbolaget Connected CMS Webbyrå AB. Genom förvärvet tillförs koncernen kompetens för nyproduktion av hemsidor, drift och SEO tjänster.

Nytillskott i koncernen

Den 5:e april förvärvade Diagonal bolaget Marknadsfokus Välkomstbrev AB. Företaget har sin verksamhet i Malmö och skickar månadsvis ut över 25,000 kuvert med erbjudanden till nyinflyttade i hela Sverige. Förvärvet gör att Diagonal nu genom tidigare förvärv av Stordådh Direktreklam stärker sitt grepp om målgruppen nyinflyttade som är en mycket attraktiv målgrupp för våra annonsörer. … Läs mer

Ny verksamhet till koncernen

Den 21:e mars förvärvade Diagonal bolaget Stordåhd Direktreklam AB med säte i Stockholm. Bolaget ger ut den välkända produkten Flytt-Kalas, erbjudande till nyinflyttade, i Stor-Stockholm. Förvärvet ger ett bra komplement till Tidningen Nyinflyttad som dotterbolaget Storstadspress Tidningshuset AB ger ut. I samband med förvärvet investerar Diagonal i egen distributionsanläggning i huvudkontorets lokaler.

WBS – Ny hostingverksamhet i koncernen

Den 15:e februari förvärvade Diagonal Förlags AB hostingbolaget WBS Webbhotell AB. WBS är ett starkt tillskott till koncernen med tonvikt på domänhandel under varumärket domanregister.se. Förutom domäner tillhandahålls webbhotell under namnet Inviso webbhotell samt utskick av SMS via webbgränssnitt eller API på SmartSMS.nu.

Sarrasso AB – Nytillskott i koncernen

Den 2:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Sarrasso AB. Sarrasso har under nästan 30 år utvecklat och skräddarsytt besöksinformation-reklam och vägvisning i samarbete med kommuner, företagsgrupper och lokala näringsidkare och är idag ledande i Sverige på informationstavlor för företags- och industriområden. Sarrassos verksamhet kompletterar Diagonals övriga verksamhet, med produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, … Läs mer

Norrländsk kartverksamhet förvärvad

Den 16:e Januari förvärvade Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB verksamheterna inom tryckta besöks- och turistkartor som tidigare drevs av PR Rit & Reklam AB samt Dig Maps AB i Boden. Verksamheterna kommer fortsättningsvis att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn. Vi är mycket stolta att Diagonal Förlags AB genom sina dotterbolag, … Läs mer

Två nya kartverksamheter förvärvade

Den 11:e December & den 18 December så har Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Kartbolaget i mellansverige HB’s respektive KartPartner HB’s kartverksamheter. Bolagens verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn. I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll … Läs mer

Inceptum Media AB – Nytillskott i koncernen

Den 24:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Inceptum Media AB. Inceptum har sedan drygt 20 år levererat informationsprodukter så som informationstavlor på flygplatser, järnvägsstationer och resecentrum, Infartstavlor samt tryckta besökskartor. Tillskottet till koncernen förankrar Diagonals ställning som ledande inom produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, studentkartor och informationstavlor åt Sveriges kommuner. Inceptum Media AB … Läs mer