Diagonal Förlags AB

Ett fullserviceföretag inom media

Årligen anlitade av ca 40 000 företag

Hem

Om Diagonalkoncernen

Diagonal Förlags AB startade sin verksamhet 1989 när huvudkontoret etablerades i Borås.

Från att ha varit inriktat på informationstjänster och annonsfinansierade tidningar har företaget under åren utvecklats till en vittförgrenad och internationellt arbetande mediekoncern.

Genom digitaliseringsprocessen har verksamhetens tyngd mycket målmedvetet förskjutits från print till digitala media och digitala tjänster.

Tryckta produkter i skilda former är emellertid fortfarande av vikt i de nischer som fortfarande är konkurrenskraftiga. Papper som budbärare lär aldrig spela ut sin roll men förefaller alltmer tjäna som komplement.

mediekoncern
Inceptum