Om Diagonalkoncernen

Diagonal Förlags AB startade sin verksamhet 1989 när huvudkontoret etablerades i Borås. Från att ha varit inriktat på informationstjänster och annonsfinansierade tidningar har företaget under åren utvecklats till en vittförgrenad och internationellt arbetande mediekoncern. Genom digitaliseringsprocessen har verksamhetens tyngd mycket målmedvetet förskjutits från print till digitala media och digitala tjänster. Tryckta produkter i skilda former är emellertid fortfarande av vikt i de nischer som fortfarande är konkurrenskraftiga. Papper som budbärare lär aldrig spela ut sin roll men förefaller alltmer tjäna som komplement.  Läs mer…

Nyheter

CMS – Ny webbbyrå i koncernen

Postat den 21 november, 2022

Den 21 november förvärvades verksamheten i CMS och placerades i dotterbolaget Connected CMS Webbyrå AB. Genom förvärvet tillförs koncernen kompetens för nyproduktion av hemsidor, drift och SEO tjänster.

Postat den 21 november, 2022

Nytillskott i koncernen

Postat den 5 april, 2022

Den 5:e april förvärvade Diagonal bolaget Marknadsfokus Välkomstbrev AB. Företaget har sin verksamhet i Malmö och skickar månadsvis ut över 25,000 kuvert med erbjudanden till nyinflyttade i hela Sverige. Förvärvet gör att Diagonal nu genom tidigare förvärv av Stordådh Direktreklam … Läs Mer

Postat den 5 april, 2022

Ny verksamhet till koncernen

Postat den 21 mars, 2022

Den 21:e mars förvärvade Diagonal bolaget Stordåhd Direktreklam AB med säte i Stockholm. Bolaget ger ut den välkända produkten Flytt-Kalas, erbjudande till nyinflyttade, i Stor-Stockholm. Förvärvet ger ett bra komplement till Tidningen Nyinflyttad som dotterbolaget Storstadspress Tidningshuset AB ger ut. … Läs Mer

Postat den 21 mars, 2022

WBS – Ny hostingverksamhet i koncernen

Postat den 15 februari, 2021

Den 15:e februari förvärvade Diagonal Förlags AB hostingbolaget WBS Webbhotell AB. WBS är ett starkt tillskott till koncernen med tonvikt på domänhandel under varumärket domanregister.se. Förutom domäner tillhandahålls webbhotell under namnet Inviso webbhotell samt utskick av SMS via webbgränssnitt eller … Läs Mer

Postat den 15 februari, 2021

Nytillskott till Yamitos hostingverksamhet

Postat den 7 december, 2020

Den 7:e december förvärvade Yamito AB c:a 700 hostingkunder från Broadview AB.

Postat den 7 december, 2020

Sarrasso AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 17 april, 2020

Den 2:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Sarrasso AB. Sarrasso har under nästan 30 år utvecklat och skräddarsytt besöksinformation-reklam och vägvisning i samarbete med kommuner, företagsgrupper och lokala näringsidkare och är idag ledande i Sverige på informationstavlor för företags- … Läs Mer

Postat den 17 april, 2020

Norrländsk kartverksamhet förvärvad

Postat den 17 januari, 2020

Den 16:e Januari förvärvade Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB verksamheterna inom tryckta besöks- och turistkartor som tidigare drevs av PR Rit & Reklam AB samt Dig Maps AB i Boden. Verksamheterna kommer fortsättningsvis att opereras av Kartguiden … Läs Mer

Postat den 17 januari, 2020

Två nya kartverksamheter förvärvade

Postat den 19 december, 2019

Den 11:e December & den 18 December så har Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Kartbolaget i mellansverige HB’s respektive KartPartner HB’s kartverksamheter. Bolagens verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB … Läs Mer

Postat den 19 december, 2019

Inceptum Media AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 26 april, 2019

Den 24:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Inceptum Media AB. Inceptum har sedan drygt 20 år levererat informationsprodukter så som informationstavlor på flygplatser, järnvägsstationer och resecentrum, Infartstavlor samt tryckta besökskartor. Tillskottet till koncernen förankrar Diagonals ställning som ledande inom … Läs Mer

Postat den 26 april, 2019

Tidningshuset Storstadspress AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 20 december, 2017

Den 20:e december förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Tidningshuset Storstadspress AB. I samarbete med c:a 70 kommuner ger Tidningshuset Storstadspress ut tidningen NYinflyttad samt NYiSTAN. Dessa distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade i kommunen. Förvärvet befäster ytterligare Diagonals ställning som den … Läs Mer

Postat den 20 december, 2017
 

Bolagen i koncernen

 

diatel yamito
Speedcom Norden AB kartguidenlogo