WBS – Ny hostingverksamhet i koncernen

Den 15:e februari förvärvade Diagonal Förlags AB hostingbolaget WBS Webbhotell AB.

WBS är ett starkt tillskott till koncernen med tonvikt på domänhandel under varumärket domanregister.se.

Förutom domäner tillhandahålls webbhotell under namnet Inviso webbhotell samt utskick av SMS via webbgränssnitt eller API på SmartSMS.nu.