Försäljning

Försäljning – kritisk framgångsfaktor

En effektiv försäljning är en kritisk framgångsfaktor; något som visas av att koncernens omkring 40 säljare årligen har ca 300 000 kundkontakter vilka omvandlas till över 40 000 order. Engagemang, kompetens, kontinuerlig utbildning och uppföljning men också genom högt utvecklade säljstöd blir det möjligt att nå så höga tal.

Men för att nå långsiktig framgång måste all försäljning präglas av seriositet. Samtliga order bekräftas därför skriftligt för kundens godkännande. Det eliminerar felaktigheter och garanterar en korrekt försäljning. Metodiken ger Diagonals alla företag unik kvalitetssäkring och är en verklig trygghet för dig som kund eller uppdragsgivare!

Vill du komma i kontakt med våra säljare – eller är du intresserad av att arbeta som säljare vid Diagonal?

Fyll i formuläret nedan, eller kontakta Maria Saarinen – maria.saarinen@diagonal.se

Kontakta Oss