Ny verksamhet till koncernen

Den 21:e mars förvärvade Diagonal bolaget Stordåhd Direktreklam AB med säte i Stockholm. Bolaget ger ut den välkända produkten Flytt-Kalas, erbjudande till nyinflyttade, i Stor-Stockholm.

Förvärvet ger ett bra komplement till Tidningen Nyinflyttad som dotterbolaget Storstadspress Tidningshuset AB ger ut.

I samband med förvärvet investerar Diagonal i egen distributionsanläggning i huvudkontorets lokaler.