Nytillskott i koncernen

Den 5:e april förvärvade Diagonal bolaget Marknadsfokus Välkomstbrev AB. Företaget har sin verksamhet i Malmö och skickar månadsvis ut över 25,000 kuvert med erbjudanden till nyinflyttade i hela Sverige.

Förvärvet gör att Diagonal nu genom tidigare förvärv av Stordådh Direktreklam stärker sitt grepp om målgruppen nyinflyttade som är en mycket attraktiv målgrupp för våra annonsörer.

I samband med förvärvet flyttas distributionsverksamheten till Diagonals verksamhet i Borås medans försäljningen fortsatt kommer att finnas i södra Sverige.