Två nya kartverksamheter förvärvade

Den 11:e December & den 18 December så har Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Kartbolaget i mellansverige HB’s respektive KartPartner HB’s kartverksamheter.

Bolagens verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.

I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.