Norrländsk kartverksamhet förvärvad

Den 16:e Januari förvärvade Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB verksamheterna inom tryckta besöks- och turistkartor som tidigare drevs av PR Rit & Reklam AB samt Dig Maps AB i Boden.

Verksamheterna kommer fortsättningsvis att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.

Vi är mycket stolta att Diagonal Förlags AB genom sina dotterbolag, inom segmentet turist- och besökskartor, nu samarbetar med ett stort antal kommuner i hela Sverige med produkter från Ystad i söder till Kiruna i norr.