Organisation

Ledning & administration

Alexander Eriksen

VD/CEO och koncernchef
Tel: 010-160 55 00
E-Post: alexander.eriksen@diagonal.se

Karin Backlund

Ekonomichef
Tel: 010-160 55 03
E-Post: karin.backlund@diagonal.se

Maria Saarinen

Försäljningschef
Tel: 010-160 55 06
E-Post: maria.saarinen@diagonal.se

Yvonne Hägg

Avtal- och Produktionschef
Tel: 010-160 55 07
E-Post: yvonne.hagg@diagonal.se

Pär Odqvist

CIO/Systemansvarig
Tel: 010-160 55 04
E-Post: par.odqvist@diagonal.se

Andreas Andersson

CTO /Teknikansvarig
Tel: 010-160 55 05
E-Post: andreas.andersson@diagonal.se

Göran Wellbo

Ansvarig nyetablering
Tel: 0705-11 03 41
E-Post: goran.wellbo@diagonal.se

Pia Johansson

Operativ chef – DiaTel
Tel: 033-700 71 00
E-Post: pia.johansson@diatel.se

Birgitta Olsson

Ekonomiassistent
Tel: 010-160 55 08
E-Post: birgitta.olsson@diagonal.se

Jenny Svensson

Kundtjänstansvarig
Tel: 010-160 55 00
E-Post: jenny.svensson@diagonal.se