Sarrasso AB – Nytillskott i koncernen

Den 2:e april förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Sarrasso AB.

Sarrasso har under nästan 30 år utvecklat och skräddarsytt besöksinformation-reklam och vägvisning i samarbete med kommuner, företagsgrupper och lokala näringsidkare och är idag ledande i Sverige på informationstavlor för företags- och industriområden. Sarrassos verksamhet kompletterar Diagonals övriga verksamhet, med produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, studentkartor och informationstavlor, mycket väl.

Sarrasso AB bidrar till koncernens omsättning med c:a 9 miljoner kr.