Nytillskott till Yamitos hostingverksamhet

Den 7:e december förvärvade Yamito AB c:a 700 hostingkunder från Broadview AB.