webadmin

Tidningshuset Storstadspress AB – Nytillskott i koncernen

Den 20:e december förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Tidningshuset Storstadspress AB. I samarbete med c:a 70 kommuner ger Tidningshuset Storstadspress ut tidningen NYinflyttad samt NYiSTAN. Dessa distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade i kommunen. Förvärvet befäster ytterligare Diagonals ställning som den trygga partnern till Sveriges kommuner inom tryckt media med produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, … Läs mer