Tidningshuset Storstadspress AB – Nytillskott i koncernen

Den 20:e december förvärvade Diagonal Förlags AB bolaget Tidningshuset Storstadspress AB.

I samarbete med c:a 70 kommuner ger Tidningshuset Storstadspress ut tidningen NYinflyttad samt NYiSTAN. Dessa distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade i kommunen.

Förvärvet befäster ytterligare Diagonals ställning som den trygga partnern till Sveriges kommuner inom tryckt media med produkter så som turistkartor, turistguider, kommunguider, studentkartor och informationstavlor.

Tidningshuset Storstadspress bidrar till koncernens omsättning med c:a 12 miljoner kr vilken efter förvärvet uppgår till c:a 70 miljoner kr.