Yamito AB – Nytillskott i koncernen

I slutet av augusti genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av webbyrån Yamito AB. Syftet med förvärvet är att komplettera Diagonals eget kunnande med Yamitos expertis inom Internetbaserad media. Yamito har idag 4 anställda och omsätter ca 5 miljoner samt hanterar drygt 1000 egna kunder.