Visit Medias Kartverksamhet förvärvad

Diagonal Förlags AB har den 4:e december genom sitt dotterbolag Expohuset Media AB förvärvat Visit Media Scandinavia AB:s kartverksamhet.
Visit Medias verksamhet inom tryckta besökskartor, guider och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Expohuset Media AB under Expohuset namn.