TR Web – Nytillskott i koncernen

Den 29 december förvärvade Diagonal Förlags AB verksamheten i Trweb för att utöka Diagonals dotterbolag Yamito AB:s webbhotellsverksamhet.