Sarrasso’s kartverksamhet förvärvad

Diagonal Förlags AB har den 8:e December genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Sarrasso AB:s kartverksamhet.
Sarrassos verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.
I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.