Kartverket – Nytillskott i koncernen

Diagonal Förlags AB har den 7:e April förvärvat Kartverkets hela verksamhet.
Kartverket  ger årligen ut c:a 60 turistkaror och guider i framför alt Skåne. Verksamheten med sex anställda är belägen i Löddeköpinge.