Kartguiden – Nytillskott i koncernen

I december genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av Chefen & Chefen Kartguiden AB. Syftet med förvärvet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom kartor, informationsskyltar och guider. Diagonal Förlags verksamheter inom tryckmedia kommer över 2015 omsätta c:a 45 miljoner kr, hantera ca 1000 informationsskyltar runt om i Sverige och producera närmare 500 guide-, bokmärkes- & kartprojekt. Diagonal Förlags AB blir i och med förvärvet Sveriges största leverantör av reklamfinansierade turistkartor och kommunguider.